Ukázky jednoduchých relaxací pro každý den a rychlé uvolnění

Pokud v sobě cítíte zmatek, smutek, nebo nahromaděný vztek, tato pozice je na vyčištění, uvolnění, dodání bezpečí a jistoty


Pozice odevzdání a bezpečí

Když jste rozlítaní, máte hodně práce, nebo přemíru myšlenek a potřebujete se rozhodnout či se na chvilku zastavit, pocítit svou sebejistotu, pak zkuste použít tuto metodu….


Metoda uzemnění


Jacobsenova svalová relaxace

Tato relaxační metoda pracuje s uvolněním svalstva. Při chronickém stresu je svalstvo stále neuvolněné, a to i v době spánku. Důsledkem je únava, vyčerpání nebo psychosomatické poruchy. Při této formě relaxace se učíme vnímat jednotlivé svalové skupiny a vědomě je uvolňovat. Toto uvolnění pak zpětně působí i na psychiku. Cvičení prochází postupně všechny svalové skupiny a je založeno na principu vystupňování napětí v dané oblasti za současného nádechu, setrváním v krátkém napětí se zádrží dechu a následným výdechem s uvolněním.

Jacobsenova relaxace může některým lidem vyhovovat mnohem víc, než klasicky (klidově) vedená relaxace, jako je třeba autogenní trénink. Jacobsenova relaxace je dynamičtější a neklidné povahy u ní spíše vydrží.


Praktické domácí cvičení:

po ukončení cvičení použijte pro „aktivizaci“ např. hluboký nádech a výdech


Každý máme v sobě mužskou a ženskou část. Pokud se chcete zklidnit, utišit, zharmonizovat, vyrovnat tyto dvě části, použijte toto krátké cvičení