Něco o mně

DenisaDenisa Linhartová

Mám desetiletou praxi v oboru kouč osobního rozvoje, sebeuvědomění, výcviku meditačních a relaxačních technik, dále pak technik na probuzení ženské a mužské energie.
Absolvovala jsem i množství kurzů z oblasti meditací, relaxací a duševního poznávání, mezi jinými i kurzy vedené Deva Ambou, žákyní mistra Osha. Poskytuji privátní individuální konzultace, ve kterých se zaměřuji na nalezení podstaty problému, nalezení skrytého potenciálu a jeho využití, neopakování chyb z minulosti.
Mé semináře vám pomohou naučit se hledat sílu a víru sám v sebe, zbořit hranice sebe sama a zažitých vzorců a hlavně umět život žít a ne jen přežívat.