Speciální projekty:

Manažerské dovednosti

Umíte povzbudit Vaše podřízené k nejlepšímu výkonu? Věnují se efektivně těm úkolům, které od nich právě požadujete? Hledají sami nové způsoby, jak se zlepšit v práci? Jsou k Vám loajální? Dosahujete společně s nimi určených cílů?

V každém podnikání nakonec hraje klíčovou roli „lidský faktor“. Ať jsou to zákazníci, partneři anebo především Vaši podřízení.

Trénink manažerských dovedností Vám pomůže zlepšit Vaši schopnost řídit a vést lidi. Stejný člověk nebo kolektiv může podávat velmi špatné nebo naopak velmi kvalitní výkony v závislosti na tom, jaký je jeho šéf. Budeme rozvíjet Vaši schopnost rozpoznat, pro jaké úkoly je který člověk vhodný a také jak ho nejlépe motivovat. Naučíte se vhodně podpořit kreativitu podřízených a zbavit je strachu z neúspěchu. Můžete zvýšit svou autoritu tím, že budete efektivně řídit porady a šetřit časem podřízených. Velmi důležité je i rozhodnutí, které záležitosti chcete řešit a řídit sám, a které budete delegovat na své podřízené.

Při individuálních konzultacích se můžeme více zabývat tím, jak si zvýšit autoritu, jak správně zacházet s vlastním egem nebo jak udržet konstruktivní náladu v svém pracovním kolektivu i přes nepřízeň okolních podmínek.