Speciální projekty:

Komunikační dovednosti a asertivní jednání

Máte  potíže  s komunikací v obtížnějších situacích? Chcete být úspěšnější  v řešení  konfliktů? Víte,  jak získat souhlas  druhých lidí? Jak  reagovat na konflikt a zůstat při tom klidný? Umíte říci ne  bez pocitu  viny?

Zdokonalení komunikačních dovedností pracovníků je jedním ze základních  předpokladů pro úspěšný rozvoj i v dalších oblastech. V tomto  tréninku si účastníci objasní výhody a nutnost  profesionální  komunikace s klienty i s kolegy, což má dopad i  na efektivitu řízení a  fungování společnosti.  Naučí se rozumět důležitosti neverbální  komunikace ve styku s lidmi, naučí  se chápat význam mimoslovních  projevů, gest a postojů.

Trénink  asertivního jednání je součástí komunikačních dovedností.  Účastníci se  naučí dosáhnout svých cílů, případně shody s klientem,  neagresivním  způsobem. Naučí se vymezit si hranice v každodenních pracovních i   nepracovních situacích. Asertivní člověk zná sám sebe, své přednosti i  slabá  místa. Asertivní člověk umí předcházet kritickým situacím, i na  ně reagovat.


ASERTIVITA